ISPAE 2021 is a Virtual Conference. Pet School will be physical.

National Faculty

Dr. Aashima Dabas

Dr. Abhishek Kulkarni

Dr. Ahila Ayyavoo

Dr. Aniket Kumbhojkar

Dr. Anju Seth

Dr. Anju Virmani

Dr. Ankita Maheshwari

Dr. Anna Simon

Dr. Anurag Bajpai

Archana Dayal Arya

Dr. Arundhatee Khare

Dr. Aspi Irani

Dr. Devidayal

Dr. Dhivyalakshmi J

Ganesh Jevalikar

Dr. Hari Mangtani

Dr. Hemchand Prasad

Dr. I. P. S. Kochar

Dr. K G Ravikumar

Dr. Kriti Joshi

Dr. Leenatha Reddy

Dr. Nalini Shah

Dr. Nikhil Lohiya

Dr. Shalmi Mehta

Dr. Nikhil Shah

Dr. Prashant Patil

Dr. Preeti Dabadghao

Dr. Preeti Singh

Dr. PSN Menon

Dr. Raghupathy

Dr. Rajesh Joshi

Dr. Rajesh Khadgawat

Dr. Rajni Sharma

Dr. Rakesh Kumar

Dr. Ruchi Parikh

Dr. Ruchi Shah

Dr. Sangeeta Yadava

Dr. Santhosh Olety

Dr. Saurabh Uppal

Dr. Shaila Bhattacharyya

Dr. Sirisha Kusuma B

Dr. Sophy Korula

Dr. Subrata Dey

Dr. Sudha Rao

Dr. Tushar Godbole

Dr. Vandana Jain

Dr. Vijaya Kumar

Dr. Vijaya Sarathi

Dr. Vrind Bhardwaj